jasongy
一代宗师

[2023] [大陆] [剧情] [连载] [BT下载][三体][更至20集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 三体 /三体(剧版)/Three-Body

◎片 名 三体

◎年 代 2023

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/科幻

◎语 言 汉语普通话/英语

◎上映日期 2023-01-15(中国大陆)

◎IMDb评分  7.7/10 from 817 users

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt20242042/

◎豆瓣评分 8.1/10 from 191422 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26647087/

◎集 数 30

◎片 长 45分钟

◎导 演 杨磊 Lei Yang

◎编 剧 田良良 Liangliang Tian

    刘慈欣 Cixin Liu

    陈晨 Chen Chen

    孟扬 Asana

    胡晓曦 Xiaoxi Hu

    钱钰 Yu Qian

◎主 演 张鲁一 Luyi Zhang

    于和伟 Hewei Yu

    陈瑾 Jin Chen

    王子文 Ava Wang

    林永健 Yongjian Lin

    李小冉 Xiaoran Li

    王传君 Chuanjun Wang

    张帆 Fan Zhang

    白客 White. K

    涂松岩 Songyan Tu

    刘敏 Min Liu

    寇振海 Zhenhai Kou

    杨蓉 Rong Yang

    孔琳 Lin Kong

    张峻宁 Junning Zhang

    柯南·何裴 Kenan Heppe

    李则慧 Zehui Li

    赵健 Jian Zhao

    何杜娟 Dujuan He

    孔连顺 Lianshun Kong

    韩青 Qing Han

    黎明明 Mingming Li

    张铭恩 Ming'en Zhang

    朱戬 Jian Zhu

    郭靖宇 Jingyu Guo

    江南 Zhi Yang

    蔡佳 Jia Cai

    胡杰 Jie Hu

    于洋 Yang Yu

    侯鸿亮 Hongliang Hou

    梁振华 Zhenhua Liang

    费振翔 Zhenxiang Fei

    高亚麟 Yalin Gao

    季晨 Chen Ji

    马东 Dong Ma

    唐家三少 Wei Zhang

    白一骢 Yicong Bai

    杨磊 Lei Yang

    贾士凯 Shikai Jia

    王薇 Wei Wang

    王羽铮 Yuzheng Wang

    于歆玥 Xinyue Yu

    潘晓莉 Xiaoli Pan

    蔡盈盈 YingYing Cai  

    杨欣恬 Xintian Yang  

    刘灯军 Dengjun Liu  

    顾天逸 Tianyi Gu  

    吕克·本扎 Luc Bendza  

    伊斯玛伊扎德 Ismayilzada  

    本 Ben  

    刘玮婷 Weiting Liu  

    袁宁璐 Ninglu Yuan  

    郗峥嵘 Zhengrong Chi 

    张芷菡 Zhihan Zhang  

    王宗元 Zongyuan Wang  

    蔡尚恒 Shangheng Cai  

    别利亚科夫·安德烈 Beliakov Andrei  

    王健 Jian Wang  

    张弓 Gong Zhang

    马书良 Shuliang Ma

◎简 介

 2007年,地球基础科学出现了异常的扰动,一时间科学界风雨飘飘,人心惶惶。离奇自杀的科学家,近乎神迹的倒计时,行事隐秘的科学边,神秘莫测的《三体》游戏……纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心,并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中,汪淼接触到一个名为ETO的 组织,发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。随着ETO与作战中心你来我往的不断博弈,汪淼和史强逐渐确定《三体》游戏中的世界真实存在。而所有事件的源起,是两个文明为了生存空间,孤注一掷的生死相逐。在联合作战中心及科学家们的共同努力下,汪淼、史强等人坚定信念、重燃希望,带领大家继续准备着在今后与即将入侵的三体人展开殊死斗争。15 个附件 售价 大小 下载 时间

Three.Body.2023.EP01-04.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 22.85K 19479 次 1月前

Three.Body.2023.EP05.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.91K 15170 次 1月前

Three.Body.2023.EP06-07.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 13.63K 15674 次 1月前

Three.Body.2023.EP08.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.22K 15194 次 1月前

Three.Body.2023.EP09.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.31K 15530 次 1月前

Three.Body.2023.EP10-11.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 14.08K 15904 次 1月前

Three.Body.2023.EP12.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.50K 16412 次 1月前

Three.Body.2023.EP13.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 10.04K 16835 次 1月前

Three.Body.2023.EP14.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.78K 16923 次 1月前

Three.Body.2023.EP15.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.65K 17068 次 1月前

Three.Body.2023.EP16.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.70K 18257 次 1月前

Three.Body.2023.EP17.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 10.67K 18653 次 1月前

Three.Body.2023.EP18.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.01K 20780 次 1月前

Three.Body.2023.EP19.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.07K 23246 次 1月前

Three.Body.2023.EP20.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.95K 35846 次 1月前

#1楼
发帖时间:2023-02-03 06:45:42   |   回复数:4
chulps
一代宗师
ddd
1月前 #2楼
aabbccddee
武林高手
棒棒的
1月前 #3楼
cartercxm0574
一派掌门
支持 支持~~~~
1月前 #4楼
zk13145201
一代宗师
谢谢楼主分享~~~必须支持
1月前 #5楼
游客组